PAGBANGON. KASIYAHAN. SIMULA

Sumisimbolo sa angking yaman at kultura ng ating bansa.

Ipinapakita ang paniniwala na tayong mga Pilipino ay handang harapin ano man ang pasbubok na dumating.

Lahat tayo ay may sariling kwento ng buhay at sa ating bawat hakbang, SINAG ang iyong kaagapay.

Higit pa sa sapatos, ang SINAG ay SIMBOLO.

Para sa iyo, para sa ating mga Pilipino.